Αρχική Σελίδα   Επικοινωνία
 
Ολοκληρωμένα Συστημάτων Πληροφορικής 

"... τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινές  επιχειρήσεις, απαιτούν την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας για την επίλυση τους. Δουλειά του συμβούλου πληροφορικής είναι να επιλέξει τις καλύτερες  λύσεις εξοπλισμού και λογισμικού ..."
Νίκος Πουρσανίδης Διαλέξεις Οργάνωσης Λειτουργιών για στελέχη επιχειρήσεων 
   Η μελέτη και ανάλυση των πληροφοριακών αναγκών της εταιρείας σας αποτελεί για μάς μια πρόκληση. Προυποθέτει λεπτομερή ανάλυση του τρόπου υλοποίησης των διεργασιών και ασφαλή εντοπισμό των σημείων στα οποία η εισαγωγή της αυτοματοποίσης μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας .   
   Η μελέτη για το ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει:
 • Επιλογή Λογισμικού και εξοπλισμού
 • Σχεδίαση Δικτύου
 • Ολοκληρωμένη πρόσβαση στο Internet.
   Τα στελέχη της IntelSoft® έχοντας γνώση της οργάνωσης των λειτουργιών  και των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου παραγωγής μπορούν να αναλάβουν υπεύθυνα την μελέτη της μηχανοργάνωσης της επιχείρηση σας, και να σχεδιάσουν για εσάς το νέο πληροφοριακό σας σύστημα. Γνωρίζουμε τη σημασία αυτής της διαδιακασίας και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ότι είναι εφικτό για να εξασφαλίσουμε μία τελική λύση η οποία θα αποτελεί εργαλείο στα χέρια του προσωπικού της εταιρείας σας !      

   Στην  IntelSoft®  έχουμε υιοθετήσει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία και ένα σύνολο εργαλείων για την επιτυχή εκπλήρωση αυτού του έργου:
 • Ανάλυση Απαιτήσεων με την συμμετοχή αναλυτών αλλά και προσωπικού του πελάτη και με κεντρικό στόχο να οριστεί το έυρος και η έκταση της εργασίας. Η εισαγωγή της χρήσης της τεχνολογίας γίνεται σε επιλεγμένα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας στη βάση της εξασφάλισης ασφάλειας στη ροή των πληροφοριών και επιτάχυνσης των λειτουργιών.
 • Επιλογή του καταλληλώτερου συνδυασμού λογισμικού και εξοπλισμού για την δική σας επιχείρηση με γνώμονα το μέγεθος της επιχείρησης, τη διαμόρφωση του χώρου παραγωγής, το αντικείμενο εργασιών, τις εντοπισμένες ανάγκες αυτοματοποίησης και τον διαθέσιμο προυπολογισμό. 
 • Σχεδιασμός του τοπικού δικτύου, το οποίο θα συνδέσει τα επιμέρους τμήματα του εξοπλισμού και θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του συτήματος. Η σχεδίαση λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του παραγωγικού χώρου και σχεδιάζει τις απαιτούμενες λύσεις έτσι ώστε να έλαχιστοποιούνται οι φυσικές παρεμβάσεις και να μην επηρεάζεται στο μέτρο του δυνατού η αισθητική του χώρου.
 • Υπογραφή της συγγραφής υποχρεώσεων του έργου με στόχο την αποτύπωση σε γραπτό κείμενο των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων και τη δέσμευση τους σε αυτές.
 • Εκπόνηση Project Plan - Μελέτη Risk Assessment. Πιστεύουμε ότι ο αναλυτικός προγραμματισμός του έργου σε κλίμακα χρόνου απαραίτητος για τον σωστό σχεδιασμό των φάσεων του έργου  και την έγκαιρη πρόβλεψη των ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν.
 • Σχεδιασμός μετάπτωσης από την τρέχουσα κατάσταση στο νέο σύστημα. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να επιλεγεί μία από τις περιπτώσεις: άμεση,παράλληλη,πιλοτική ή τμηματική μετάπτωση.   
 • Εγκατάσταση του συστήματος, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση της απαιτούμενης καλωδίωσης, την σύνδεση του εξοπλισμού και την εγκατάσταση/ρύθμιση του λογισμικού.
 • Έλεγχος του εγκατεστημένου συστήματος τόσο σε επίπεδο παραγωγής (Factory Acceptance Tests - FAT) όσο και σε επίπεδο χώρου τελικής εγκατάστασης (On-Site Acceptance Tests- OSAT).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σας στη χρήση του νέου συστήματος με στόχο την άμεση αξιοποίηση του.
 • Υλοποίηση μετάπτωσης από την τρέχουσα κατάσταση στο νέο σύστημα.
 • Παράδοση του έργου στον πελάτη, ο οποίος καλείται να επιβεβαιώσει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τη συγγραφή υποχρεώσεων και να αναλάβει τη λειτουργία του νέου συστήματος.
 • Έναρξη περιόδου εγγύησης  διάρκειας έξη (6) μηνών, φάση κατά την οποία η IntelSoft®  είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε απόκλιση της λειτουργίας του συστήματος από τις προδιαγραφές του χωρίς καμία επιβάρυνση.
 • Συντήρηση-αναβάθμιση Συστήματος που αποβλέπει στη διαφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος αλλά και την αναβάθμιση του λογισμικού με τις νέες εκδόσεις. Η περίοδος αυτή ξενικά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον πελάτη.
 
 Καλάθι Αγορών

 
Νέα & Ανακοινώσεις
28/05/18Διαδικασία Συμμόρφωσης με GDPR
10/03/14e-ΜΥΦ (συγκεντρωτικές καταστάσεις)
04/11/13Αναβάθμιση Συστήματος Online Geotee
14/03/13Συνεργασία με Apifon


 
Newsletter
Καταχωρήστε το e-mail σας προκειμένου να λαμβάνετε το NewsLetter της IntelSoft