Αρχική Σελίδα   Επικοινωνία
 
Ανάπτυξη Λογισμικού Υποστήριξης Επιχειρηματικών Διεργασιών
(Business Support Software)
"... αρκεί να μην ξεχνάς ότι πρέπει να ξέρεις καλά τι κάνεις...δεν μπορεί ο καθένας να προσθέσει μία φτερούγα σε ένα αεροπλάνο ούτε να παίξει μία σονάτα του Μπετόβεν στο πιάνο..." John Berkel Σύμβουλος Πληροφορικής
   Η προσπάθεια κάλυψης των απαιτήσεων της κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, οδηγεί συχνά στην ανάγκη για  ανάπτυξη "ειδικού" λογισμικού, κομμένου και ραμμένου στα μέτρα της περίστασης, το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί ομαλά στο ήδη υπάρχον πληροφοριακό σας σύστημα. Αυτό οφείλεται στην σημαντική εξειδίκευση που παρουσιάζουν οι διεργασίες ιδιαίτερα σε παραγωγικούς χώρους  ή και στην ιδιαίτερη δομή, κουλτούρα  και οργάνωση της επιχείρησης. 
  
 Τέτοια συστήματα καλύπτουν λειτουργίες όπως:
 • Χρονοπρογραμματισμού & Διαχείρισης Παραγωγής
 • Προγραμματισμού Αποθεμάτων
 • Διαχείρησης Κινήσεων Αποθήκης
 • Κοστολόγησης Προϊόντων
   Τα σημερινά πληροφοριακά συστήματα εξασφαλίζουν μέσω της ανοικτής αρχιτεκτονικής τους τη δυνατότητα συνεργασίας με τέτοια τμήματα λογισμικού. Έτσι για παράδειγμα μία επιχείρηση δεν θα χρειαστεί να αλλάξει το ERP που ήδη χρησιμοποιεί  για να προσθέσει ένα module για την on-line παρακολούθησης της γραμμής  παραγωγής αλλά απλά να το "συνδέσει" με το νέο λογισμικό.

   Παρόλα αυτά η παραγωγή "ειδικού" λογισμικού είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, η οποία μπορεί να φέρει θαυμάσια αποτελέσματα, εφόσον αναληφθεί από επαγγελματίες. 

   Η IntelSoft®  είναι στην ευχάριστη θέση να μπορεί να εγγυηθεί ότι η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών και των συνεργατών της,  στο Βιομηχανικό και τον εν γένει εμπορικό χώρο εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανάληψης, προγραμματισμού και επιτυχημένης ολοκλήρωσης τέτοιων έργων. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούμε τους πελάτες μας να δηλώνουν ότι τα συστήματα μας παρέχουν λύσεις και όχι πειραματισμούς και προβλήματα !   

   Οι τεχνικές γνώσεις και οι δεξιότητες που συγκεντρώνονται στις ομάδες εργασίας της  IntelSoft®  καλύπτουν μία ευρεία γκάμα εργαλείων και συστημάτων προγραμματισμού. Αυτό δίνει έναν επιπρόσθετο βαθμό ευελιξίας καθώς έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε το καταλληλώτερο κάθε φορά εργαλείο ανάμεσα από όλες σχεδόν τις γλώσσες και τα πακέτα προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στην αγορά.

   Το κάθε πρόβλημα αυτής της κατηγορίας αντιμετωπίζεται ξεχωριστά αλλά με την ίδια πάντα τυπική ροή διαδικασιών που εγγυώνται ένα λειτουργικό αλλά και ποιοτικό αποτέλεσμα:
 • Ανάλυση Απαιτήσεων με την συμμετοχή αναλυτών αλλά και προσωπικού του πελάτη και με απώτερο στόχο να ξεκαθαριστούν όλες οι πτυχές και οι κατάστασεις του προβλήματος.
 • Καταγραφή - Επικύρωση Προδιαγραφών με στόχο την αποτύπωση σε γραπτό κείμενο των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων και τη δέσμευση τους σε αυτές.
 • Εκπόνηση Project Plan - Μελέτη Risk Assessment. Πιστεύουμε ότι ο αναλυτικός προγραμματισμός του έργου σε κλίμακα χρόνου είναι το καλύτερο μοναπάτι για τον σωστό προγραμματισμό των φάσεων του έργου και την πρόβλεψη και έγκαιρη αντιμετώπιση ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν.
 • Σχεδιασμός μετάπτωσης από την τρέχουσα κατάσταση στο νέο σύστημα. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να επιλεγεί μία από τις περιπτώσεις: άμεση,παράλληλη,πιλοτική ή τμηματική μετάπτωση.   
 • Σχεδίαση Λογισμικού με την χρήση ειδικών εργαλείων σχεδίασης λογισμικού και απεικόνησης ροών διαδικασιών και δεδομένων.
 • Ανάπτυξη Λογισμικού με την χρήση των καταλληλώτερων κατά περίπτωση εργαλείων προγραμματισμού.
 • Έλεγχος Λογισμικού τόσο σε επίπεδο παραγωγής (Factory Acceptance Tests - FAT) όσο και σε επίπεδο χώρου τελικής εγκατάστασης (On-Site Acceptance Tests- OSAT).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σας στη χρήση των νέων συστημάτων με στόχο την άμεση αξιοποίηση τους.
 • Παράδοση του έργου στον πελάτη, ο οποίος  καλείται να επιβεβαιώσει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τις αρχικά συμφωνηθήσες προδιαγραφές και να αναλάβει τη λειτουργία του νέου συστήματος.
 • Έναρξη περιόδου εγγύησης  διάρκειας έξη (6) μηνών, φάση κατά την οποία η IntelSoft®  είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε απόκλιση της λειτουργίας του συστήματος από τις προδιαγραφές του χωρίς καμία επιβάρυνση.
 • Συντήρηση-Επεκτάσεις Λογισμικού που αποβλέπει στη διαφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος αλλά και της επέκτασης της λειτουργικότητας του σε τομείς που δεν ήταν εφικτό να γίνει πριν την αρχική του χρήση και αξιοποίηση. Η περίοδος αυτή ξενικά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον πελάτη.
 
 Καλάθι Αγορών

 
Νέα & Ανακοινώσεις
28/05/18Διαδικασία Συμμόρφωσης με GDPR
10/03/14e-ΜΥΦ (συγκεντρωτικές καταστάσεις)
04/11/13Αναβάθμιση Συστήματος Online Geotee
14/03/13Συνεργασία με Apifon


 
Newsletter
Καταχωρήστε το e-mail σας προκειμένου να λαμβάνετε το NewsLetter της IntelSoft